Sjöstadföreningen blir medlem i HSEF (Hammarbysjöstad ekonomisk förening) från årsskiftet vilket innebär att de medlemmar som inte redan är medlem i HSEF erbjuds tillgång till ramavtal avtal. Antingen genom Sjöstadsföreningens medlemskap i HSEF genom en årlig avgift 60 kr/lägenhet eller direkt medlemskap där rösträtt i HSEF ingår en insatts i föreningen betalas med 1000 kr året därefter utgår en årlig medlemsavgift ( i dag 5 kr/månad /lägenhet (60 kr/år) .

Syftet med ramavtalen är att sänka medlemmarnas kostnader på drift underhåll och administration mm. Som medlem bestämmer ni vilka ramavtal som ni önskar att vi skall ta fram .

Exempel på förmånliga ramavtal
med utvalda leverantörer med fokus på en bättre ekonomi och miljö för bostadsrättföreningar och andra fastighetsägare i dess närområde.  

Bredband: ViaEuropa och HSEF har tecknat om ramavtal som kommunikationsoperatör för bredbandstjänster för gruppanslutningar alternativa enskilda anslutningar erhållas.
Avtalet med ViaEuropa löper tom 2023-12-31. ViaEuropa har varit kommunikationsoperatör sedan 2001 åt HSEF.

Domänen hsef.se ägs av HSEF, vilket innebär att e-postadresserna kommer fortsättningsvis erbjudas medlemmarna kostnadsfritt. (xxx.xxx@hsef.se)

Hissar: Kone. HSEF har ett mycket förmånliga priser på service av Era hissar.
Föreningarna i HSEF som tecknat avtal med Kone finns i Sjöstaden och dess närområde, det medför bl.a. att Kone nästan alltid har tekniker i närheten vilket innebär mindre resor och snabbare inställning vid servicebesök. Mindre resor – bättre miljö och lägre kostnader vid service och renoveringar
Föreningar som valt Kone via ramavtal har sänkt sina kostnader upp till 20% – 30% per år.

Hissbesiktning:  KIWA
Enl Boverket måste alla fastighetsägare besiktiga sina hissar av ett auktoriserat besiktningsorgan

Elavtal: Ske Kraft (Skellefteå kraft) elhandelsavtal, med el producerad med miljövänliga produktion till lägre kostnader och får en ökad möjlighet till en bättre budgetering av elkostnader med elproduktion – sol, vind och vatten.
Föreningar som valt Ske Kraft har minskat sina kostnader 10 % eller mer genom att vi förhandlar fram ett gemensamt pris för all el våra medlemmar förbruka. Det innebär att vår gemensamma förbrukning som upphandlas blir betydligt större vilket än enskilda avtal vilket påverkar priset positivt. Var fastighetsägare tecknar egna avtal med Ske Kraft.

Försäkring: Brandkontoret fastighetsförsäkringar för rätt hjälp när ni verkligen behöver. HSEF:s ramavtal med Brandkontoret ger Er förmånliga försäkringsvillkor när det verkligen gäller. Försäkringslösningarna är anpassade till bostadsrättsföreningar som bla ger extra förmånliga premier och avskrivningstider vid skador är jämfört med många andra bolag. 
Brandkontoret Sveriges äldsta försäkringsbolag grundades som 1746 och är ett ”ömsesidigt” vilket betyder att kunderna äger bolaget. Föreningar som valt Brandkontoret har sänkt sina kostnader med 15% – 20% och få bättre villkor.

Grovsopor-källsortering:  ramavtal för hämtning av grovsopor och källsorterings avfall.
Är under omförhandling nytt avtal beräknas under 1 kv 2021

Säkerhetsdörrar: Proloc säkerhetsdörrar.
Under den senaste tiden varit ett ökat antal lägenhetsinbrott i Hammarby Sjöstad har HSEF tagit initiativet till att öka säkerheten för HSEF:s medlemmar. Med HSEF:s ramavtal tecknat med får Ni möjlighet att ersätta ytterdörrar till lägenheter typ inbrottsskydd klass 2 med ett mycket säkrare alternativ. Nu kan du byta lägenhetsytterdörren till typ inbrottsklass 3 alternativ som bättre motsvarar dagens krav på ett bra inbrottsskydd till ett mycket förmånligt pris. typ inbrottsklass 4.
I dag har mer än 30 säkerhetsdörrar levererats till ett förmånligt pris.

Inpasseringssystem, laddstolpar, ledbelysning: Westmeres digitala port och låssystem med möjlighet till TV-i portsystemet. Laddstationer för fordon, installation av ledbelysning och övrig el-installation.
Ett flertal redan installerade till förmånliga priser för medlemmar.

Glasmästeri: Gustavsbergs glas.
Vid glasskador och reparationer nyttjar redan våra medlemmar.

Hotell: och lägenhetshotell, konferensrum.
Er Brf ordnat med akutboende vid t.ex. vattenskada och dylikt.   
Genom HSEF:s ramavtal kan ni hyralägenhet, för tillfälligt boende i en akut situation, till rabatterade priser på

Motel-L i Mårtensdal. boka konferenslokal genom HSEF:s ramavtal som ger Er rabatterade priser.

Park Inn: Bokning vid av konferenslokal med rabatterade pris.

Pågående upphandlingar

Filter: Till lägenheter och i övriga ventilationssystem i fastigheterna.

Takskottning. Pågår utvärdering

Fastighetsförvaltning. Pågår utvärdering
Projektledning och installation. Solceller, bergvärme, frånluft mm