Informationsbrev – Skekraft

Nytt elhandelsavtalet HSEF – Skekraft.

HSEF och Skekraft har under hösten tagit fram ett nytt ramavtal för el.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2019.

För mer information kontakta hsef@hsef.se.

Med vänlig hälsning
Hans-Ove Lindh, Styrelseledamot HSEF