Nya och Integrerade Miljölösningar

Stockholm stad har ställt hårda miljökrav på byggnader, tekniska installationer och trafikmiljö. Hammarby Sjöstad fick ett eget miljöprogram med målet att minska den totala miljöbelastningen med hälften, jämfört med ett område byggt i början av 1990-talet.

De stränga miljökraven krävde helt nya miljölösningar. Projektkontoret för Hammarby Sjöstad använde sig av en ny arbetsmetod där tjänstemän från ansvariga förvaltningar och myndigheter bildade en samlad ledning redan från projektstart. Man har arbetat tvärs över gränserna vilket inneburit att beslutsprocesserna har gått mycket fortare och gjort att projektet har fungerat mycket smidigt. Planeringen som gjordes är unik och ledde fram till nya och integrerade miljölösningar där resurser från en aktör nyttjas av en annan.

Hammarbymodellen

Hammarby Sjöstad fick ett eget kretslopp, Hammarbymodellen, där miljölösningarna för energi, avfall och vatten & avlopp beskrivs.

Sveriges exportråd har utvecklat en modell för den hållbara staden – Symbiocity som bygger på erfarenheter från Hammarby Sjöstad. Läs mer på www.symbiocity.org.

Vill du veta mera?