Energi

När Hammarby Sjöstad är färdigbyggt kommer de boende själva stå för 50 % av bränslet till produktion av den energi de behöver. Renat avloppsvatten och avfall nyttjas för produktion av värme, kyla, elenergi och biogas. I området används även ny energiteknik såsom solceller och solfångare.

Fjärrvärme och Fjärrkyla

I Högdalens kraftvärmeverk används det brännbara avfallet för att producera fjärrvärme och el och i Hammarby Värmeverk används värmen i det renade avloppsvattnet från Henriksdals reningsverk till fjärrvärmeproduktion. Avloppsvattnet har då kylts ned och kan användas för att kyla det vatten som cirkulerar i fjärrkyla nätet i Hammarby Sjöstad och hela staden.

Biogas och gödsel

Matavfall och avloppsslam rötas till biogas, som används av Stockholms stadsbussar, den rötade mullen används som gödsel.

Solceller, solfångare

Solens ljusenergi omvandlas i solceller till elenergi. Solceller finns uppsatta på flera fasader och tak, bland annat på Sickla Kanalgata. Två hus är klädda med solceller som täcker behovet av el till husens gemensamhetsutrymmen.

På taket till kvarteret Viken finns 390 m2 solfångare som nyttjar solvärmen till uppvärmning av vatten. Under ett år producerar de hälften av husets varmvattenbehov.

Vill du veta mera?