Kollektiv, Natur och Kultur

I ambitionen att skapa en miljöanpassad stadsdel har stora satsningar gjorts på kollektivtrafiken. Målet är att 80 % av de boendes och arbetandes resor ska ske med kollektivtrafik, gång eller cykel. Miljöanpassningen innebär även en ordentlig satsning på gröna ytor, gångstråk, flera större parker, en vasspark med träbryggor mm.

Spårvagn, färja och bilpool

Spårvagnen ”Tvärbanan” har en central sträckning genom Hammarby Sjöstad utmed esplanaden och busstrafiken är väl anpassad med linjer till Stockholm city.

En färja trafikerar Hammarby Sjö året runt från tidig morgon till midnatt. Under sommarhalvåret går även en färja mellan Hammarby Sjöstad och Nybroviken i Stockholm city.

Det finns tre bilpooler för alla boende och arbetande i området. I dagsläget är cirka 910 medlemmar anslutna till bilpoolerna som har totalt 46 bilar.

Elbilar kan laddas utanför GlashusEtt. En ny trafikled, Södra Länken, har anpassats till stadens miljökrav, den är nedsänkt och över den går två ekodukter till Hammarbybacken och Nackareservatet, ett stort friluftsområde.

Service i Hammarby Sjöstad

Förskola och grundskola finns i området, ett äldreboende ligger vid Sickla Kanal och hälsovård finns centralt i Sjöstaden.

Den kommersiella servicen har gradvis byggts ut och i området finns nu förutom dagligvaruhandel ett tämligen brett kommersiellt utbud.

Fritid och kultur

Utmed Sickla kanal finns en kaj med ett 100- tal platser för småbåtar och i Henriksdalshamnen anläggs ytterligare 80 platser.

Sjöstadshallen, en idrottshall, ligger nordöst om ekbacken på Sickla Udde.

I Nackareservatet på Södra Länkens södra sida, finns promenadstigar, jogging och skidspår. Sommartid lockar Sicklasjön till härliga bad och på vintern finns Hammarbybackens slalompister på gångavstånd.

I Luma finns ett bibliotek och i Lugnet en ny kultur- och teaterlokal. Kulturama och Fryshuset har, förutom skolundervisning, även kulturaktiviteter för i första hand barn och ungdomar. Sofia församling har verksamhet i

Sjöstadskapellet. I närheten, i Sicklaområdet, finns den gamla Dieselfabriken som inrymmer teaterlokaler, bibliotek, konsertverksamhet och kulturverkstäder.

All nyproduktion, såväl bostäder och lokaler som utemiljö är, enligt stadens handikapplan, tillgänglig för funktionshindrade.

Vill du veta mera?