HSEF och AFRY har tecknat ett ramavtal avseende konsultstöd (effektivisering och projektledning), som kan avropas av HSEFs medlemmar.

Kort om AFRY:
AFRY, en sammanslagning av ÅF och Pöyry, är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. Genom att vara absoluta oberoende av leverantörer och andra samarbetspartners kan vi garantera de bästa lösningarna i våra uppdrag. Detta leder till att AFRY skapar lönsamma, säkra och hållbara lösningar för kunderna.

Om AFRYs uppdrag:
Våra uppdrag spänner brett. Ofta omfattar uppdragen allt från planering, investering, projektledning, byggledning, besiktning till drift och underhåll. Vi är vana att leda mindre och större komplexa projekt på ett professionellt sätt. Vår erfarenhet av att styra rätt i entreprenader blir ett stöd för både beställare och entreprenörer och är ofta en viktig faktor i framgångsrika projekt. Vi har lång erfarenhet av projekt- och byggledningsuppdrag. Det innebär att vi tidigt kan identifiera och minimera riskerna och förbättra förutsättningarna för goda innovationer i projekten med för beställaren ett långsiktigt och bestående/hållbara resultat. Genom vår samlade erfarenhet och unika bredd av olika beställare, projekt och teknikområden skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar med värde för kunden i varje steg. Vi har skaffat oss omfattande erfarenhet och kapacitet inom effektiv projekthantering. Gemensamt förvaltar vi en ansenlig kunskaps- och kompetensbank, och ser oss själva som länken mellan kunder och designer, leverantörer och myndigheter, med fokus på gemensamma projektmål.

Konsultstöd energieffektivisering:

  • Utredning värmeförsörjning / energisystem
  • Framtagande handlingsplaner för driftoptimering och energieffektivisering
  • Utförande lagkrav såsom energideklaration, energikartläggning, OVK

Konsultstöd projektledning:

  • Utredning, förstudier, underhållsplaner
  • Projektering/Upphandling/Genom förande byggentreprenad såsom stambyten, fasadrenovering, om- och tillbyggnationer
  • Myndighetsfrågor såsom bygglov/bygganmälan
  • Skadeutredning, skadebesiktning, besiktningstjänster