HSEF och SUEZ har tecknat ett ramavtal för sophämtning för våra medlemmar.

Bakgrund
När våra medlemmar önskar att HSEF tecknar ramavtal för olika tjänster i Hammarby Sjöstad är att ta hänsyn till miljöaspekten utöver ett fördelaktigt pris för våra medlemmar.

Till exempel innebär ramavtalet avseende elhandel att all leverans enbart sker med förnybar el och med en gemensam förbruknings tariff som sänker elkostaden,

Ramavtalet med Kone hissar innebär att en leverantör genomför support av ett stort antal hissar i Hammarby Sjöstad, vilket har medfört att ett minskat antal servicebilar används i närområdet.

Det ramavtal som nu tecknats för sophämtning medför minskat antal transporter bland annat genom att fler fraktioner töms vid varje hämtning. Merparten av SUEZ transportfordon använder förnyelsebara bränslen, såsom el, biobränsle och i ökad utsträckning HVO för en bättre miljö.

SEUZ Sverige AB erbjuder medlemmar i HSEF följande priser per år för 1-2 källsorteringsrum (hämtställen), oavsett antal lägenheter. För föreningar med 3-5 rum utgår debitering av två rum (hämtställen).

suez_1

Tillägg grovsopor vikt, behandlingsavgift:
Utöver detta tillkommer en behandlingsavgift på 1600 kr/ton, vid varje hämtning

Extra hämtning vid helger, (exempelvis Jul och Nyår)
Kostnad: 231,25 kr/hämtning
Beställning av extra hämtning skall ske senast 3 veckor innan

Tillägg grovsopor vid hämtning:
Mer än 5 st kärl för grovsopor 50 kr, 52 ggr 50 kr= 3 250 kr/år

För föreningar mindre än 50 lägenheter kan särskilt avtal lämnas beroende på antal hämtställen.

Priser inklusive moms

suez_2

Intresserade HSEF medlemmar kan kontakta hsef@hsef.se för mer information alternativt gå in på hemsidan www.hsef.se eller kontakta Sanna Kartastenpää sanna.kartastenpaa@suez.com.

Med vänlig hälsning
Hans-Ove Lindh, Styrelseledamot HSEF