Kallelse extra föreningsstämma nr 1 av (2)

Extra föreningsstämma i Hammarby Sjöstad Ekonomisk Förening är 28 mars 2019 kl.18:00, Sickla Kanalgata 17A, Stockolm.

Stadgeändringar är orsak till denna extra föreningsstämma och deltagande på stämman måste föranmälas.

Anmälan er senast 22 mars 2018 via e-post till hsef@hsef.se eller skriftligt till adressen nedan.

Behzad Farmand
Lugnets Allé 35
120 65 Stockholm

Vänliga hälsningar,
Hammarby Sjöstad Ekonomisk Förening /HSEF