Ramavtalen ger möjlighet till sänkta årskostnader och samtidigt ger ett bättre underlag för en säkrare budgetering.
Befintliga ramavtal idag: Bredband, Elhandel, Försäkring, Glas, Grovsopor, Hisservice, Hissbesiktning, Brandbesiktning, Hotell, Inpasseringssystem, Digitala fastighetsboxar, Digitala skärmar, Laddstolpar, Belysning, Konsultstöd, Säkerhetsdörrar

Ramavtal tecknat avseende Elhandel med Skellefteå Kraft
Genom att HSEF tecknar elhandelsavtal för många föreningar, kan man göra avrop för de deltagande föreningarnas samlade förbrukning vilket ger er volymrabatter.
SKE kraft äger och producera all el själva och är fossil och kärnkraft fri

Ramavtal tecknat avseende hisservice med Kone
Ramavtalet är ett fullserviceavtal där service och reservdelar ingår.
Det ramavtal som tecknats för hisservice medför snabbare service bland annat genom att Kones personal är stationera i närområdet

Ramavtal tecknat avseende företagsförsäkring med Brandkontoret.
Brandkontoret erbjuder HSEF:s medlemmar fastighetsförsäkring med ett av marknadens förmångligaste villkor.
Varje medlemsförening får separat offert baserad på HSEF:s ramavtal.

Under mötet kommer vi också ta upp önskemål om några andra av våra mer än tio ramavtal som ni kan vara intresserade av. Eller maila oss om frågor runt dem.

Välkommen till Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6, 120 66 Stockholm den 18 november 2021, kl. 19.00.
Kom och ställ frågor till representanter från företagen!
Vi bjuder på macka och fika,

Skicka ett mail till hsef@hsef.se eller gå in på hemsidan www.hsef.se och anmäl dig till mötet senast den 11 november 2021 så vi kan anpassa lokalen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSEF och Sjöstadsföreningen